Stowarzyszenie Kresowian "Kuropatniki"

O Stowarzyszeniu


UWAGA!!!
1 marca 2018r serwis Republika WWW zostanie zamknięty! W związku z tym strona pod tym adresem istnieć będzie do 28.02.2018r.
Nowy adres strony to: www.skkuropatniki.cba.pl , zachęcamy do korzystania z nowego adresu strony.Mamy zaszczyt zaprosić na coroczne
ŚWIĘCENIE PÓL
do sołectwa SIELSKO
niedziela 5 czerwca 2016r., godz 14:00
kościół parafialny w Sielsku

Zapraszają: Proboszcz Parafii Sielsko,
Zarząd Stowarzyszenia "Kuropatniki",
Rada Sołectka Sielska

po święceniu pól okazja do spotkania przy kawie nad stawkiem.


Rys historyczny

Święcenie pól według wspomnień mieszkańców Kuropatnik odbywało się w czasie kłoszenia się zboża, czyli koniec maja początek czerwca. Była to swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa, która miała zabezpieczyć obsiane pola. Procesja miała charakter błagalny, by Bóg darował kary, odwrócił choroby, nieurodzaj i różne klęski oraz zesłał swe błogosławieństwo, by nie zabrakło chleba i wszystkiego, co do życia konieczne.

Po Mszy Świętej procesja "na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi" ruszała pod przewodnictwem księdza z krzyżem, obrazami i chorągwiami, ze śpiewem religijnych pieśni, litanii do Wszystkich Świętych. Obchodzono w ten sposób wszystkie okoliczne pola, które ksiądz święcił. Kropiąc święconą wodą obsiane pola, kapłan polecał je na chwałę Bożą obracać i własny pożytek, używając ich uczciwie. Podczas procesji dziewczęta plotły wianuszki z kłosów zbóż i zawieszały na sztandarach. Każdy wchodząc potem do kościoła po wianuszkach na sztandarach wiedział, że w tej miejscowości pola już poświęcono. Przed święceniem pól wyznaczano, kto będzie niósł sztandar podczas procesji, niesienie sztandaru poczytano za wielki zaszczyt i wyznaczano najlepszych gospodarzy.

W swoich wspomnieniach śp., Ks. Franciszek Jastrzębski tak opisuje święcenie pól w Sielsku "Święcenie pól, praktykowane powszechnie na Wschodzie też trzeba było zgłaszać do władzy państwowej. Z początku przez jakiś czas udawało się to, nareszcie, kiedy wybrałem się na święcenie pól, proszony o to przez parafian, znalazłem się na kolegium orzekającym w Łobezie, które mi wymierzyło 2500zł grzywny, zniżonej wskutek rekursu do 300zł".

Po tym wydarzeniu zaprzestano zwyczaju święcenia pól aż do 10 czerwca 2012r., kiedy to nastąpiło wznowienie tradycji święcenia pól. Po ponad 50 latach przerwy tradycja ta znów ożyła w, Sielsku z całym swoim pięknem i dostojeństwem. Zachęcamy do przyjazdu na tę uroczystość do Sielska mieszkańców z innych miejscowości, młodzież oraz uczniów z pobliskich szkół. Święcenie pól to wspaniała lekcja szacunku do Ziemi, ukazania więzi i współzależności, jaka łączy człowieka z naturą i jego Stwórcą. Każdy człowiek ma w swoim sercu wpisane prawo naturalne, które nieodłącznie związane jest z Ziemią, która nie tylko nas żywi, ale także daje poczucie bezpieczeństwa i ukojenia. Święcenie pól to nie tylko przepiękna tradycja, w której człowiek biorąc odpowiedzialność za Ziemię, którą uprawia prosi Boga o pomoc, to także manifestacja polskości i naszego przywiązania do tej Ziemi.


Pielgrzymka do Kuropatnik

Minęło już 10 lat, kiedy grupa prawie pięćdziesięciu byłych mieszkańców oraz ich potomków odwiedziła Kuropatniki i wzięła udział w pierwszej po wojnie Mszy Świętej w tamtejszym kościele. To wówczas zrodziła się śmiała i wydawałoby się wówczas nierealna myśl - by kościół ten ocalić. Dzięki dużej ofiarności Kresowian Kuropatnickich, zaangażowania ówczesnego administratora miejscowej parafii - ks. Andrzeja Zająca - już po roku kościół został przykryty nową blachą.

W następnych latach, zbierając środki różnymi sposobami, wyremontowano prezbiterium i zakrystię, dokonano renowacji ocalałego oryginalnego ołtarza, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ufundowano nową dzwonnicę, wymieniono instalację elektryczną.

Otrzymaliśmy ostatnio od ks. Andrzeja Remineca - aktualnego administratora - informację ze zdjęciami z ostatniego etapu prac. Wykonano nowe tynki na sufitach świątyni, odrestaurowano ścienne malowidła bocznych ołtarzy, wykonano remont chóru oraz pomalowano całość wnętrza. Wnętrze świątyni odzyskało swój dawny przedwojenny wygląd.

 
 
 
 
 

Ksiądz Andrzej przesłał także zaproszenie dla Kresowian z Kuropatnik na uroczystą Mszę Sw. Odpustową w dniu 24 czerwca br. na której dokonane też zostanie poświęcenie kościoła przez miejscowego biskupa ze Lwowa. Pragniemy tam podziękować Panu Bogu, że pomógł uratować to święte miejsce naszych Ojców i Dziadów.

Stowarzyszenie Kresowian "Kuropatniki" postanowiło zorganizować pielgrzymkowy wyjazd na te uroczystości w dniach 21 - 26 czerwca br. Bliższe informacje o programie pobytu, kosztach i innych szczegółach można uzyskać pod telefonem nr 508 242 716 lub 91 39 749 60.
Parafia Rzymskokatolicka w Sielsku
Stowarzyszenie Kresowian "Kuropatniki"

zaprasza
do wzięcia udziału we Mszy Świętej oraz tradycji święcenia pól, które odbędzie się we wtorek 11 czerwca 2013r., w miejscowości Sielsko po Mszy Świętej o godzinie 17:00.
swój udział w tej uroczystości zapowiedział
Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Zbieranie wspomnień byłych i obecnych mieszkańców Kuropatnik oraz organizacja zjazdu Powrót do korzeni" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zachęcam do przyjazdu na tę uroczystość do Sielska mieszkańców z innych miejscowości, młodzież oraz uczniów z pobliskich szkół. Święcenie pól to wspaniała lekcja szacunku do Ziemi, ukazania więzi i współzależności, jaka łączy człowieka z naturą i jego Stwórcą. Każdy człowiek ma w swoim sercu wpisane prawo naturalne, które nieodłącznie związane jest z Ziemią, która nie tylko nas żywi, ale także daje poczucie bezpieczeństwa i ukojenia w tym jakże obecnie zabieganym i zurbanizowanym świecie. Święcenie pól to nie tylko przepiękna tradycja, w której człowiek biorąc odpowiedzialność za Ziemię, którą uprawia prosi Boga o pomoc to także manifestacja naszego przywiązania do tej Ziemi.

Barbara Górniak
Prezes Stowarzyszenia "KuropatnikiKsiądz Henryk Melerski wznawia adoracje Relikwii Krzyża Świętego w Sielsku.

29 marca 2013r., w kościele Św. Jana Chrzciciela w Sielsku po liturgii Wielkiego Piątku nastąpi nabożeństwo Gorzkich Żali z adoracją Relikwii Krzyża Świętego. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godzinie 18:30.


Mosiężny relikwiarz Krzyża Świętego z Kuropatnik obecnie znajdujący się w Sielsku

Krzyżu, błogosławieństwo ziemi,
W tobie zbawienie i nadzieja;
Byłeś hańbiącej śmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteś bramą
(z Liturgii Godzin na Wielki Piątek)

Relikwie te przywędrowały do Sielska w 1945r., wraz z śp. księdzem Franciszkiem Jastrzębskim, który wraz z innymi paramentami liturgicznymi, obrazami, chorągwiami zabrał je z kościoła w Kuropatnikach podczas wysiedlania ludności polskiej z terenów wschodnich II Rzeczpospolitej.

Skąd te relikwie wzięły się w Kuropatnikach tego nie udało się jeszcze ustalić. Wiadomo jednak, że śp. Ks. F. Jastrzębski był jeden raz w Rzymie może wówczas je przywiózł, ale są to tylko domysły. Ciekawy jest także fakt, że relikwiarz z Sielska (brakuje jednej odłamanej części na górze relikwiarza) jest prawie taki sam jak relikwiarz Krzyża świętego znajdującego się w Płocku.

Według wspomnień żyjących na naszym terenie mieszkańców Kuropatnik relikwie te czczono zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu zarówno w kościele w Kuropatnikach jak również przez wiele lat w kościele w Sielsku. Potem kult ten zaniknął.

Okres Wielkiego Postu powinien być czasem refleksji, pogłębienia wiary i przemiany życia. W tym czasie w sposób szczególny adorujemy krzyż. Krzyż Święty jest dla chrześcijan znakiem zbawienia, miłości Boga i nadziei. Dlatego to również dobry moment do przybliżenia historii kultu relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Znalezienie Krzyża Świętego.

Legenda podaje następującą historię dotyczącą odnalezienia krzyża świętego. Po zwycięstwie odniesionym przez cesarza Konstantyna, dzięki znakowi krzyża, który ukazał się na niebie (312 r.), św. Helena odprawiła pielgrzymkę do Jerozolimy, aby odszukać autentyczny krzyż Chrystusa Pana. W miejscu, gdzie stał krzyż, poganie mieli postawić posąg Wenery, który usunięto i głęboko w ziemi odnaleziono trzy krzyże, a w pewnej odległości tablicę z napisem, umieszczoną na krzyżu Zbawiciela. Nie można było jednak rozpoznać, do którego krzyża napis się odnosił. Wskazało to dopiero cudowne wydarzenie. Ówczesny biskup jerozolimski Makary, pomodliwszy się gorąco do Boga, dotknął kolejno każdym z trzech krzyży ciężko chorej kobiety. Przy dotknięciu dwoma pierwszymi krzyżami niewiasta nie odczuła ulgi w cierpieniu. Gdy dotknięto jej trzecim krzyżem, natychmiast wyzdrowiała. Po odnalezieniu tej świętej relikwii cesarzowa kazała wznieść w tym miejscu wspaniałą bazylikę i umieściła w niej cząstkę krzyża w srebrnej szkatule. Cesarz Konstantyn Wielki wysłał do Jerozolimy najznakomitszych architektów Zenobiusza i Eustaza, którzy na górze Kalwarii wystawili ku czci św. Krzyża (Ad Crucem) monumentalną Bazylikę (150 m dł. i 60 m szer.). Obok Konstantyn wystawił Bazylikę Zmartwychwstania Pańskiego (Anastasis). Obie świątynie połączone były podwórzem. Drugą cząstkę krzyża św. Helena wręczyła swemu synowi Konstantynowi z poleceniem, aby ją przechowywano w kościele św. Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie. Przywiozła też synowi gwoździe, którymi najświętsze Ciało przybite zostało do krzyża. W tymże czasie Konstantyn wydał edykt, którego mocą zabraniał odtąd posługiwać się krzyżem, jako narzędziem kary. Tak, zatem krzyż, uważany dotąd za przedmiot hańby i pośmiewiska, uznany został za godło czci i chwały.

Kult Drzewa Krzyża Świętego.

Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie kościół św. Guduli w Brukseli. Bazylika św. piotra w Rzymie przechowuje część relikwii, którą cesarze bizantyjscy nosili na piersi w czasie galowych uroczystości. W skarbcu katedry paryskiej jest cząstka Krzyża świętego, podarowana przez polską królową Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana Kazimierza. Największą część Krzyża świętego w Polsce posiadał kościół dominikanów w Lublinie. Została ona świętokradzko zrabowana w 1991 roku przez nieznanych sprawców. Stosunkowo dużą część Krzyża św. posiada kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją podarować benedyktynom św. Emeryk (? 1031), syn św. Stefana, króla Węgier (? 1038). Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry Świętokrzyskie". Wreszcie dość znaczna relikwia Krzyża świętego znajduje się w Bazylice Krzyża Świętego w Rzymie.

Dni Krzyżowe.

Obecnie Kościół obchodzi cztery Dni krzyżowe w roku: tzw. Litanię Większą w uroczystość św. Marka Ewangelisty (25 kwietnia) i trzy Litanie Mniejsze, czyli Dni krzyżowe w poniedziałek, wtorek i środę przed wniebowstąpieniem Pańskim. Dni te Kościół poświęca wytrwałej modlitwie błagalnej o zmiłowanie Boże we wszelkich potrzebach duszy i ciała, a w szczególności o dobre urodzaje. W pierwotnym Kościele odprawiano procesje błagalne stałe, powtarzające się corocznie lub nadzwyczajne, w szczególnych potrzebach, np. w czasie zarazy. Na obrzędy w Dni krzyżowe składa się procesja błagalna i następująca po niej Msza św. Podczas procesji błagalnej śpiewa się dawnego pochodzenia litanię do Wszystkich Świętych, w której prosimy cały Kościół tryumfujący o wstawiennictwo we wszystkich naszych potrzebach. We Mszy św. wzywamy pomocy całego dworu niebieskiego i polecając Panu wszystkie nasze pragnienia, Kościół wyraża pewność zwycięstwa nad Sercem Bożym". Wszelkie teksty mszalne zawierają pocieszającą obietnicę, że wytrwałe nasze modlitwy zostaną wysłuchane. Ponadto zaś w Eucharystii św. otrzymujemy zadatek i rękojmię tego wysłuchania.

Adoracja Krzyża.

Ceremonia "adoracji Krzyża" jest bardzo dawna. Znalezienie Krzyża św. przez św. Helenę (IV w.) oraz odzyskanie tejże relikwii z rąk Persów (VII w.) rozbudziło tym bardziej kult do Bożej męki. Św. Helena buduje na Kalwarii bazylikę i umieszcza w niej drogocenną relikwię Krzyża św. W Wielki Piątek odbywał się obrzęd "adoracji Krzyża św.". Ceremonia ta rozpowszechniła się z wolna po całym świecie chrześcijańskim. "Ordo Romanus" z VIII wieku daje nam taki opis tego obrzędu w Rzymie. W Wielki Piątek papież około godz. 14 zstępuje boso ze swego pałacu na Lateranie do bazyliki św. Jana. Bierze relikwię Krzyża św., a po jej okadzeniu procesjonalnie niesie Ją przez miasto do bazyliki Krzyża jerozolimskiego w Rzymie. Ma ona przedstawiać Jeruzalem i nosi taką nazwę. Po przybyciu do "Jeruzalem" diakon kładzie relikwie na ołtarzu a papież padał twarzą na ziemię a potem całował Krzyż św. Po nim to samo czynili biskupi, kapłani i lud. W Polsce ośrodkowym i najbardziej wzruszającym punktem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja krzyża, jako znaku odkupienia. Jest to starożytny obrzęd. Pochodzi z Jerozolimy z czasów, gdy oddawano tam cześć drzewu Krzyża św. i podawano je wiernym do ucałowania. Celebrans z akolitami udają się do zakrystii, aby przynieść do ołtarza krzyż, okryty fioletową zasłoną. Kapłan zwrócony do wiernych odsłania najpierw wierzchołek krzyża i śpiewa: Ecce lignum crucis ... - "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienia świata: pójdźcie, uwielbiajmy". Po tych słowach wszyscy padają na kolana i przez chwilę milczenia oddają pokłon krzyżowi. Następnie odsłania się prawe ramię krzyża i następuje również chwila adoracji. Przed ołtarzem następuje całkowite odsłonięcie krzyża. Zaraz potem odbywa się odsłonięcie wszystkich innych krzyży.
Następnie następuje wzruszająca i do głębi przejmująca adoracja krzyża. Pierwszy adoruje krzyż celebrans, po nim asysta, następnie duchowieństwo, wreszcie ministranci: zbliżając się do krzyża trzykrotnie przyklękają na jedno kolano i całują stopy krzyża. Następnie adorują wierni. Po kolei podchodzą i po jednorazowym przyklęknięciu całują stopy krzyża. Podczas adoracjo krzyża chór śpiewa tzw. improperia, pełne boleści wyrzuty, skierowane przez Jezusa do niewiernego ludu. Polskim odpowiednikiem tych impreporiów jest znana pieśń wielkopostna "Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił?". ( www.abobola.aplus.pl)W dniu 26 sierpnia odbył się w Sielsku zjazd kresowian pod nazwą "Powrót do korzeni", w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy powiatu łobeskiego, mieszkańcy Sielska oraz kresowianie przybyli ze Szczecina, Szczecin Dąbia, Słupska, Koszalina, Stargardu Szczecińskiego i Nowogardu. Gościem specjalnym zjazdu był Ks. Andrzej Remineć, który przybył specjalnie na tą uroczystość z Ukrainy, gdzie jest proboszczem w miejscowości Brzeżany i pod jego opieką znajduje się kościół w Kuropatnikach.
Więcej tutaj1892-2012
Kościół w Kuropatnikach   Kościół w Sielsku

Stowarzyszenie Kresowian "Kuropatniki"

Proboszcz Parafii Sielsko

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu Łobeskiego
oraz byłych mieszkańców Kuropatnik i ich rodziny

Na zjazd kresowian pn., "Powrót do korzeni" w 120 rocznicę powstania parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Kuropatnikach. Zjazd odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2012r., w miejscowości Sielsko.

  • Zjazd rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą o godz. 14:00 z nabożeństwem ku czci św. Jana Chrzciciela
  • Biesiada kresowa w sali wiejskiej i na placu przy sali
  • Projekcja nagrywanych wspomnień oraz filmu z ostatniej wycieczki do Kuropatnik
  • Wieczorem wspólna modlitwa za zmarłych przy pomniku obok kościoła w Sielsku

Zapraszmy do wspólnego śpiewania, wspominania i biesiadowania

Gość specjalny zjazdu Kś. Andrzej Remineć

Partnerzy projektu: Starostwo Powiatowe w Łobzie, Urząd Miejski w Węgorzynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Sielsku, Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie

   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: "Zbieranie wspomnień byłych i obecnych mieszkańców Kuropatnik oraz organizacja zjazdu Powrót do korzeni" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013W ramach realizowanego projektu "zbieranie wspomnień byłych i obecnych mieszkańców Kuropatnik oraz organizacja zjazdu powrót do korzeni" w niedzielę 10 czerwca 2012r. w Sielsku po Mszy Świętej o godz 13:00 odbyło się wznowienie tradycji święcenia pól.
Relacja z tego wydarzenia dostępna jest tutaj. Galeria zdjęć dostępna jest tutaj.Odpowiedź Prezydenta RP na apel Stowarzyszenia

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na apel Stowarzyszenia, czytaj tutaj. Zamieszczamy również oświadczenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy. Oświadczenie


Apel do władz RP

Apel do Pana Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego Marszałka Sejmu RP, Radosława Sikorskiego Ministra Spraw Zagranicznych RP w sprawie obrony pamięci i czci naszych Rodaków zamieszkujących Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN i UPA: Apel.pdf


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 18.10.2009r. w Sielsku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kresowian z Kuropatnik Województwo Tarnopol. Celem zebrania było rozwiązanie stowarzyszenia zwykłegi i założenie stowarzyszenia zarejestrowanego w sądzie w celu dalszego jego rozwoju i ułatwienia wykonywania zadań statutowych.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Kresowian z Kuropatnik Województwo Tarnopol uchwałą nr 1/2009 rozwiązuje wyżej wymienione stowarzyszenie zwykłe z dniem 18 października 2009 roku. Pozostały majątek Stowarzyszenia którym jest dokumentacja jego działalności , zostanie przekazany nowo powstałemu stowarzyszeniu o nazwie Stowarzyszenie Kresowian "Kuropatniki", będącemu kontynuatorem działalności rozwiązanego Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uczestnicy zebrania uchwałą nr 2/2009 zaakceptowali i przyjeli statut Stowarzyszenia Kresowian "Kuropatniki". Za przyjęciem statutu głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą nr 3/2009 uczestnicy zebrania wybrali komitet założycielski Stowarzyszenia Kresowian "Kuropatniki" w składzie: Barbara Górniak, Tadeusz Bas, Marcin Bas. Komitet założycielski w wymienionym wyżej składzie został upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia Kresowian "Kuropatniki" w Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kresowian "Kuropatniki" w dniu 18.10.2009 w głosowaniu tajnym wybrali prezesa i pozostałych członków zarządu Stowarzyszenia (uchwała nr 4/2009).
Prezesem Stowarzyszenia została Barbara Górniak, wiceprezesem Tadeusz Bas, skerbnikiem Marcin Bas, sekretarzem Zbigniew Rokosz, członkami zarządu zostali: Jan Adamów, Jan Białoskórski, Maria Pawlak, Zbigniew Harbuz, Klaudiusz Korpacki, Andrzej Adamów.
W skład komisji rewizyjnej (uchwała nr5/2009) weszli: Zbigniew Harbuz - przewodniczący, Tadeusz Saczyński - z-ca przewodniczącego, Ryszard Rokosz - sekretarz.


Jan Bas otrzymał medal

Dnia 19 września 2009 roku na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się Msza Święta w intencji pamięci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. Msza Święta była odprawiana w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Po Mszy Świętej w Sali Różańcowej odbyła się konferencja na temat 65 rocznicy dokonanych mordów na ludności polskiej. Podzas konferencji Jan Bas (jeden z inicjatorów założenia Stowarzyszenia Kresowian z Kuropatnik i pierwszy jego przewodniczący) został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wniosek Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z Wrocławia. Medal wręczył przewodniczący Stowarzyszenia Szczepan Siekierka


II walne zgromadzenie

W dniu 4 lipca 2004 roku w Sielsku miało miejsce II walne zgromadzenie członków i sympatyków Stowarzyszenia Kresowian z Kuropatnik. W pierwszej części zebrania w imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie finansowe z dwóch lat działalności odczytał Jan Bas. Następnie odbyła się dyskusja i przyjęto w głosowaniu sprawozdanie. W drugiej części zebrania przystąpiono do wyboru nowego Zarządu. Zgłaszano propozycje kandydatur do Zarządu, które następnie poddano pod głosowanie.
W skład nowego Zarządu weszli:
Jan Adamów - przewodniczący,
Tadeusz Bas - za-ca przewodniczącego,
Barbara Górniak - sekretarz,
Marcin Horbacz - skarbnik,
Jan Bas - członek Zarządu,
Marek Jaskulski - członek Zarządu,
Andrzej Marcinów - członek Zarządu,
Stanisław Niedźwiedź - członek Zarządu,
Stanisław Sobuś - członek Zarządu,
Franciszek Rokosz - członek Zarządu,
Marcin Bas - członek wspierający.

Następnie debatowano nad dalszymi kierunkami działania Stowarzyszenia oraz zgłaszano wolne wnioski. Nowo powołany Zarząd wystąpił z wnioskiem założenia konta bankowego i zwrócenia się poprzez media z apelem o finansowe wsparcie odbudowy kościoła w Kuropatnikach.

Powstanie Stowarzyszenia

Grupa inicjatywna w składzie: Barbara Górniak, Michał Michalczyszyn, Jan Bas i Zbigniew Harbuz zorganizowała pierwsze spotkanie z udziałem księdza proboszcza parafii Sielsko - Krzysztofa Frydrycha, które odbyło się dn. 23 lutego 2002 r. na plebanii w Sielsku. Postanowiono zorganizować zjazd mieszkańców Kuropatnik. Zrodził się też pomysł wykonania i postawienia pomnika dla naszych rodaków pomordowanych w Kuropatnikach oraz wykonania tablicy upamiętniającej śp. ks. Franciszka Jastrzębskiego, byłego proboszcza parafii w Kuropatnikach, od sierpnia 1945 roku proboszcza parafii Sielsko.

W celu zintegrowania społeczności Kresowian postanowiono założyć Stowarzyszenie Kresowian z Kuropatnik.

Pierwsze spotkanie mieszkańców Kuropatnik, w liczbie 45 osób, odbyło się w dniu 10 marca 2002 r. w szkole w Sielsku. Zebraniu przewodniczył Jan Bas, który przedstawił uczestnikom propozycje grupy inicjatywnej, poinformował o zamierzeniach, prosząc jednocześnie o ustosunkowanie się do propozycji. Zebrani propozycję zaakceptowali, a w celu dalszej realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono wybrać Zarząd. Wybory odbyły się w głosowaniu jawnym. W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia weszli:
Bas Jan - przewodniczący,
Bas Tadeusz - zastępca przewodniczącego,
Adamów Jan - skarbnik,
Górniak Barbara - sekretarz,
Białoskórski Jan - członek Zarządu,
Bukato Helena - członek Zarządu,
Harbuz Zbigniew - członek Zarządu,
Kogut Michał - członek Zarządu,
Michalczyszyn Michał - członek Zarządu,
Osiecki Stanisław - członek Zarządu,
Tuligłowicz Władysław - członek Zarządu.

Stowarzyszenie Kresowian z Kuropatnik z siedzibą w Sielsku zgodnie ze złożoną dnia 11 kwietnia 2002 r. dokumentacją zostało zewidencjonowane w Starostwie Powiatowym w Łobzie i rozpoczęło działalność od dnia 11 maja 2002 r. jako Stowarzyszenie Zwykłe.

Cele Stowarzyszenia

Działanie na rzecz podtrzymywania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Kresowian poprzez organizowanie zjazdów mieszkańców Kuropatnik i współpracę z młodzieżą szkolną i społeczeństwem Sielska.
Krzewienie i podtrzymywanie tradycji chrześcijańskich i narodowych poprzez postawienie pomnika ku czci naszych rodaków pomordowanych w Kuropatnikach oraz wykonanie tablicy upamiętniającej śp. ks. Jastrzębskiego.
Organizowane są również Msze św. w rocznice mordów.
Nawiązanie kontaktu i współpracy z parafią w Brzeżanach uwzględniając remont kościoła w Kuropatnikach.
Zebranie materiałów o losach mieszkańców Kuropatnik-Seńkowa, którzy zostali wywiezieni na Sybir (10 luty 1940r.).
Organizowanie wycieczek do Brzeżan, Kuropatnik i innych miejscowości na Kresach.
Wyrażanie opinii w sprawach społeczno-samorządowych.
Współpraca z innymi organizacjami.
Przyczynianie się do podejmowania inicjatyw społecznych oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji.
Realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.

Kontakt

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Kresowian z Kuropatnik
Województwo Tarnopol
Sielsko 72
73-155 Węgorzyno

Adres e-mail:
kresowianiezkuropatnik@poczta.onet.pl


Copyright ©Stowarzyszenie Kresowian "Kuropatniki".